Ogrzewanie gazem płynnym ma bardzo wiele zalet ? jest wygodne, ekologiczne, a jego wydajność energetyczna jest porównywalna lub wyższa niż przy innych źródłach energii. Jednak wymaga on odpowiedniej instalacji i specjalnego zewnętrznego zbiornika na gaz płynny.

Polskie przepisy a zbiorniki zewnętrzne na gaz płynny

Standard instalacji gazowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy mówią między innymi, że w jednej grupie nie może znajdować się więcej niż 6 sztuk o łącznej pojemności do 100 m3.

Standardy regulują też oddalenie zbiornika od budynków mieszkalnych, produkcyjnych i magazynowych, sąsiednich działek budowlanych, linii elektroenergetycznej czy wypustów kanalizacyjnych.

Typy zbiorników zewnętrznych na gaz płynny

Zasadniczo mamy dwa typy zbiorników zewnętrznych na gaz: naziemne i podziemne. Te pierwsze mieszczą się bezpośrednio na płycie fundamentowej o grubości około 10-20 centymetrów i mogą służyć do przechowywania propanu. Podziemne muszą być natomiast umieszczone w gruncie i możemy w nich przechowywać mieszankę propan/butan. Obecnie wiele firm zajmuje się produkcją solidnych zbiorników na gaz grzewczy, jedną z nich jest spółka Chem-Line, oferująca kompleksowe instalacje takich systemów grzewczych.

W zależności od wybranej instalacji Prawo Budowlane wymaga innych standardów ulokowania. Instalacja podziemna jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mają wystarczająco dużej działki, by zainstalować je na zewnątrz. Jest tak ponieważ instalacja naziemna musi znajdować się w większej odległości od zabudowań.

Wiele osób bierze w tym kontekście pod uwagę również estetykę. Niektórym osobom przeszkadzają zbiorniki naziemne i nie podoba się im ich wygląd. Wolą w takiej sytuacji zdecydować się na rozwiązanie podziemne.

Reduktor gazowy

Konserwacja zewnętrznego zbiornika na gaz płynny

Pamiętajmy, że regularna kontrola stanu technicznego to kwestia naszego bezpieczeństwa i jest wymagana prawnie. Dla naszego bezpieczeństwa przegląd samego zbiornika powinniśmy przeprowadzać co 2 lata. W przypadku zbiorników podziemnych nie musimy oczywiście ich wykopywać. Zazwyczaj sprawdza się je przez kamerę wideo skopową wsuwaną poprzez otwór włazowy do środka. Przeglądy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego.

Regularnie wykonywane powinny być też działania konserwacyjne. Są to wszystkie czynności zapewniające sprawność zewnętrznego zbiornika na gaz płynny. Oznacza to kontrolne sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, a nawet jego ewentualną wymianę, mycie zbiornika, wymianę oznakowania zbiornika, miejscowe uzupełnienie ubytków powłoki ochronnej zbiornika.

Może też obejmować sprawdzenie rezystancji poziomu zbiornika, pomiar skuteczności ochrony katodowej zbiorników podziemnych, kontrolę szczelności zbiornika i armatury zbiornikowej, wymianę gazomierza ze względu na jego zużycie lub utratę terminu legalizacji, sprawdzenie i ewentualną poprawę uchwytów mocowania rurociągów gazowych do zbiornika, weryfikację mocowania zbiornika do fundamentu wraz z dokręceniem śrub czy też kontrolne odczyty wykonywane na zlecenie BOK.

O ile przeglądy powinny być przeprowadzane regularnie to działania konserwacyjne robimy zazwyczaj raz na 10 lat. Obejmują malowanie i wymianę jakiejś uszkodzonej armatury zbiornika. Koszt takich działań to od około 600 zł do 1500 zł, co oznacza miesięczny koszt od 5 do 13 złotych. Raz na 6 lat prawdopodobnie będziemy musieli wymienić zawór bezpieczeństwa, co będzie nas kosztować około 600 zł, czyli 8 złotych miesięcznie. Jak widać koszty utrzymania i konserwacji instalacji są niewielkie, zwłaszcza jeżeli będziemy przeprowadzać je regularnie.

Wbrew pozorom regularnie kontrolowane i konserwowane zbiorniki na gaz płynny mogą nam służyć przez lata i koszt ich utrzymania jest znacznie niższy niż w przypadku analogicznych instalacji grzewczych starego typu. Biorąc pod uwagę względy ekologiczne i wygodę zdecydowanie warto zdecydować się na tego typu instalację.

Kategorie: Dom

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.