Skuteczne i zrównoważone zarządzanie zużyciem energii stanowi dziś jeden z istotniejszych argumentów organizacji pro-ekologicznych dążących do minimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw i przemysłu na otaczający nas ekosystem.

Wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma ISO 50001 to swoista odpowiedź systemowa na potrzeby firm, które pragną zrobić w kwestii zużycia energii coś ponad spełnienie podstawowych wymagań prawnych. Jakie są założenia normy ISO 50001 i w jaki sposób uzyskać certyfikat zgodności systemu zarządzania energią z jej wymogami?

Norma ISO 50001 ? założenia

Norma ISO 50001 określa podstawowe wymagania dotyczące oceny ryzyka, wdrażania nowych rozwiązań, utrzymywania odpowiedniego poziomu jakości zarządzania energią i ogólnej poprawy  działań podejmowanych przez firmy w kontekście zużycia energetycznego. Wprowadzenie zgodnego z założeniami ISO 50001 systemu zarządzania energią ma umożliwić wprowadzenie w organizacjach z różnych gałęzi przemysłu systemowego podejścia do ciągłego doskonalenia wydajności energetycznej oraz zwiększenie świadomości wpływu zużywanej energii na środowisko.

ISO 50001 to także norma określająca wymagania dotyczące dokumentacji i konkretnych procesów użytkowania energii, w tym najlepszych praktyk dotyczących pomiaru, dokumentacji, sporządzania sprawozdań, przygotowywania projektów oraz nabywania urządzeń, systemów i personelu mających wpływ na wydajność energetyczną firmy. Norma ta może być stosowana w każdej organizacji pragnącej zapewnić sobie realizację założeń polityki energetycznej lub też stworzenie i ciągłe dążenie do określonych celów związanych z redukcją nadmiaru zużycia energii.

Certyfikacja ISO 50001 ? jak wdrożyć wymagania normy?

Podobnie jak w przypadku każdego procesu certyfikacji do określonej normy ISO, uzyskanie certyfikatu ISO 50001 wiąże się z wykonaniem określonych czynności poprawiających system zarządzania energią w firmie i odpowiednim jego udokumentowaniem. Aby proces mógł przebiegać sprawnie, a jego wyniki były możliwe do utrzymania, konieczne jest uzyskanie w pierwszej kolejności wsparcia i zaangażowania ze strony kierownictwa. Norma ISO 50001 skupia się bowiem w dużej części na roli zarządu jako jednostki odpowiedzialnej za działania na niższych szczeblach i uświadamianiu im, że i oni mają szansę zmniejszenia zużywanej przez firmę energii. Podobne zaangażowanie należy wzbudzić w całej organizacji, w tym także zewnętrznych jednostkach mających swój udział w jej rozwoju.

Pierwszym faktycznym krokiem wdrażania normy ISO 50001 jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który pozwoli na porównanie obecnego systemu zarządzania energią z wymaganiami ISO 50001 i pozwoli na zlokalizowanie obszarów wymagających pracy i poprawy. Ważnym elementem procesu opracowywania i wdrażania nowego systemu są pracownicy, dlatego warto postawić na szkolenia z zakresu ISO 50001 przedstawiające im podstawowe założenia normy i motywujące do przedstawiania własnych pomysłów w kontekście poprawy działań firmy.

Uzyskanie certyfikacji ISO 50001 wiąże się z koniecznością prowadzenia regularnych kontroli, odpowiednim ich dokumentowaniu i ostatecznie zgłoszeniu firmy do kontroli zewnętrznej ze strony akredytowanej jednostki certyfikującej. Dopiero ta, po analizie przedstawionej dokumentacji i własnej obserwacji procesów będzie decydowała o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku o certyfikat.

W jaki sposób certyfikat ISO 50001 pozwala zaoszczędzić energię?

Certyfikacja ISO 50001 to formalne potwierdzenie dobrej praktyki firmy i świadomego, pro-ekologicznego podejścia do planowania zużycia energii przez organizację. Poświadczenie takie pokazuje klientom, pracownikom i wszystkim zainteresowanym działaniami firmy jak ważna dla organizacji jest efektywność energetyczna i właściwe nią zarządzanie. Sam certyfikat ISO 50001 jest natomiast motywacją dla pracowników i zarządu do kontynuowania pracy nad wydajnością firmy, gdyż pokazuje jak bardzo zaangażowanie w efektywność energetyczną poprawia stan środowiska, jak i wyniki sprzedażowe firmy.

Realizacja planu zarządzania energią zgodnego z założeniami ISO 50001 pomaga organizacji między innymi w zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji bez negatywnego wpływu na działalności organizacji, czy też opracowaniu idealnego poziomu zużycia energii (okresu odniesienia) i dokumentowaniu uzyskiwanych oszczędności zarówno do użytku wewnętrznego, jak i w ramach przykładu dla instytucji zewnętrznych.

Jak dowodzi DNV GL, korzystanie z ISO 50001 gwarantuje też zwiększenie wydajności organizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, uzyskanie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną, oraz zwiększenie świadomości i odpowiedzialności poszczególnych jednostek w firmie.

 

Kategorie: Ciekawostki

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.