Sunday 4th June 2023

Co oferują kotłownie wodne?

10 listopada 2022 by SolarnyMaciek
No Comments

Kotłownie wodne zapewniają wiele korzyści, takich jak podgrzewanie wody po niższych kosztach, oszczędność na rachunkach za energię oraz posiadanie przyjaznego dla środowiska systemu grzewczego. Kotłownie wodne mają również wiele zalet zdrowotnych, ponieważ zmniejszają poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniach i zapewniają mieszkańcom czyste powietrze i wodę. Dowiedz się więcej o nich!

Kotłownia wodna – jak działa?

Kotłownie wodne służą do podgrzewania wody w centralnym miejscu. Działają, wykorzystując moc gorącej wody do wytwarzania ciepła i dostarczania pary.

Kotłownia wodna składa się z dwóch części, zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz systemu dystrybucji ciepłej wody użytkowej. Zbiornik ciepłej wody zwykle znajduje się w strefie podziemnej, izolowanej od temperatury gruntu. W zbiorniku znajduje się wężownica grzewcza, która podgrzewa wodę do temperatury wrzenia, a następnie przepuszcza ją przez zawór rozprężny do układu dystrybucyjnego w celu podgrzania.

System dystrybucji ciepłej wody składa się z szeregu rur, które transportują podgrzaną i schłodzoną wodę do każdego pomieszczenia w budynku.

Kotły są częstym widokiem w większości domów i budynków. Kotły wodne służą do podgrzewania wody i dostarczania gorącej wody do gotowania, sprzątania, kąpieli itp. Działają one na zasadzie podgrzewania przechodzącej przez nie wody. Proces podgrzewania wody nazywany jest cyklem termodynamicznym. Działa za pomocą wymiennika ciepła, który składa się z dwóch rur o różnych temperaturach po obu stronach. 

Jakie są rodzaje kotłów wodnych?

Kotłownia wodna jest również powszechnie znana jako zbiorniki ciepłej wody. Zazwyczaj mają zbiornik wypełniony wodą ogrzewaną paliwem lub energią elektryczną, podczas gdy ciepło jest przekazywane do otaczającego obszaru za pomocą rur. Istnieją dwa rodzaje kotłów wodnych:

  • Niskotemperaturowe, 
  • Wysokotemperaturowe.